• este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august în anul curent;
 • este facultativă pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie, anul curent.

Link-uri utile:

Metodologie înscriere învățământ primar – Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022/ 2023-2024 – inclus anexe: 1, 2, 3

Cerere tip

Anexe 1, 2, 3 la înscriere în clasa pregătitoare

Înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024 // Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri | Ministerul Educației

Telverde: Linii Telverde destinate informării cu privire la începerea noului an școlar/universitar | Ministerul Educației

Având în vedere prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar aprobată prin O.M.E. nr. 3445/17.03.2022 și în conformitate cu O.M.E. nr. 3704/ 17.02.2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024,

PLAN ȘCOLARIZARE= 2 clase pregătitoare cu 25 locuri/ clasa (total 50 locuri).

Activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității:

Organizare vizită: „Ziua porților deschise” – 25.04.2023

Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024, astfel:

– eliberarea recomandărilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 inclusiv, de către unitățile de învățământ preșcolar (grădiniță);

– În perioada 5 aprilie – 26 aprilie, se va realiza evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 (care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate) de către CJRAE;

– de asemenea, se vor soluționa de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar, constituită la nivelul ISJ Dolj, a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Profesorii care vor preda la clasa pregătitoare 2023-2024 vor fi prof. calificați: Ivănescu Elena și Dima Bronia

Informațiile au fost realizate, încărcate spre informarea părinților, după (prelucrare) Metodologie, Calendar și Ordin, de către: secretar Ionescu Lidia.

Informarea a fost vizualizată de către Comisia de la nivelul liceului și vizata de Directorul unității.

Alte relații cât și programare telefonică pentru înscriere în învățământul primar: la serviciul secretariat – la secretar Ionescu Lidia.

 

PRIMA ETAPĂ de înscriere: 3 mai – 18 mai 2023

 • Primirea cererilor-tip de înscriere depuse de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, serviciul secretariat, cu program de lucru: de Luni – vineri, intre orele 8-16, conform unei programări telefonice, după caz
 • Recomandare de înscriere la clasa pregătitoare (anexa 1), de la grădiniță
 • Declarației pe proprie răspundere (anexa 3, la Metodologia , aprob. prin OME nr. 3.445/2022)/pct.1- completată de părinți/tutori legali

DOSAR PLIC cu documente necesare, în copie XEROX simplă:

 • Certificat naștere copil,
 • CI părinți – solicitanți,
 • Recomandare (anexa 1) de la gradiniță/educatoare,
 • Declarație cu acord de prelucrare date personale (anexa 3) – completată de părinți/tutori legali,
 • Alte documente/dacă e cazul: documente de tutelă, încredințare minor,
 • recomandare emisă de CJRAE (anexa 2) pentru copii care nu au frecventat grădinița sau au venit din străinătate,
 • Alte documente necesare, dupa caz.

– Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică; (Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învățământ unde se dorește înscrierea, cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.)

– 23 mai – 29 mai 2023 – procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

– admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;

– marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază;

– 31 mai 2023 – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

 

A DOUA ETAPĂ de înscriere:

– 5 iunie 2023 – afișare la unitățile de învățământ și La inspectoratul școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile pentru etapa a doua, elaborată de ISJ Dolj;

– 6 iunie – 12 iunie 2023 – depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;

– 13 iunie—14 iunie 2023 – procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

– completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;

– 15 iunie 2023 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

 

ALTE NOTE !

Art. 36, Legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, recomandăm unităților de învățământ ca ambii părinți să-și exprime acordul privind înscrierea copilului lor în unitatea de învățământ respectivă.

Înscriere în Învățămant Primar – clasa pregătitoare – anul școlar 2023-2024