Dașu Maria – director (17.01.2022 – prezent)

 

Șoșea Luciana Alexandra – director (01.09.2021 – 16.01.2022)

CV Șoșea Luciana Alexandra – 12.11.2021

 

Pascu Eugenia – director (01.09.2017 – 31.08.2021)

Data nașterii: 19.05.1964

Experiență profesională:

1 septembrie 2017 – prezent Director la Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova
Membru în Comisia Națională a Specialității – Învățământ Special în cadrul MEN
25 ianuarie 2012 – 31 august 2017 Director Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova
Membru în Consiliul Consultativ al specialității la ISJ Dolj, pentru învățământ special și special integrat
Metodist la ISJ Dolj pentru învățământ special și special integrat
2012-2017 Formator Casa Corpului Didactic Dolj
25 august 2012 – 9 ianuarie 2017 Comisia județeană pentru orientare școlară și orientare profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES
13 octombrie 2009 – 25 ianuarie 2012 Profesor itinerant la Școala Specială „Sf.Mina” Craiova
1 septembrie 2009 – 12 octombrie 2009 Director la Școala Specială „Sf.Mina” Craiova
1 septembrie 2007 – 1 septembrie 2009 Profesor itinerant la Școala Specială „Sf.Mina” Craiova
1 septembrie 2006 – 31 august 2007 Profesor Coordonator și predare matematică la Structura P.M.T – C.S.E.D.A. Craiova
Profesor itinerant la Școala Specială „Sf.Mina” Craiova, C.S.E.D.A. Craiova, Semestrul al II-lea
1 septembrie 2004 – 31 august 2006 Profesor itinerant la Școala Specială „Sf.Mina” Craiova
1 septembrie 1997 – 31 august 2004 Profesor de educație specială la Școala pentru Surzi și Ajutătoare Craiova
1 septembrie 1996 – 31 august 1996 Educatoare detașată de la Liceul Teoretic Bârca, jud. Dolj la Grădinița nr.21 Craiova
1 septembrie 1991 – 31 august 1996 Profesor matematică la Școala generală nr.1 Bârca, detașată de la Grădinița nr.1 Bârca
1 septembrie 1990 – 31 august 1996 Profesor matematică la Școala generală nr.1 Bârca, detașată de la Grădinița nr.1 Bârca
18 ianuarie 1990 – 31 august 1990 Profesor matematică la Școala Coordonatoare Bârca, detașată de la Școala cu cls. I-VIII Mircea-Vodă, localitatea Cerna, județul Tulcea
1 septembrie 1986 – 17 ianuarie 1990 Profesor matematică la Școala cu cls. I-VIII Mircea-Vodă, localitatea Cerna, județul Tulcea

Educație și formare:

ianuarie 2013 Certificat, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Bucuresti, Proiect POSDRU/55/1.1/S/31536, Stagiu de lucru pentru elaborarea programelor școlare în cadrul Proiectului „Restructurarea curriculumului național”
martie – iulie 2013 Certificat ECDL Complet, Centrul de Formare Profesională a Adulților ROMFRA, Alexandria, ECDL Complet
aprilie – iunie 2013 Adeverință, Universitatea din Craiova prin D.P.P.D. și ISJ Teleorman, ISJ Dolj, CCD Teleorman, CCD Dolj, Asociația ROMFRA Alexandria, Softwin SRL București, Metode interactive de predare, învățare, evaluare
aprilie – iunie 2013 Adeverință, Universitatea din Craiova prin D.P.P.D. și ISJ Teleorman, ISJ Dolj, CCD Teleorman, CCD Dolj, Asociația ROMFRA Alexandria, Softwin SRL București, Proiectarea curriculumului centrat pe competențe
aprilie – iunie 2013 Adeverință, Universitatea din Craiova prin D.P.P.D. și ISJ Teleorman, ISJ Dolj, CCD Teleorman, CCD Dolj, Asociația ROMFRA Alexandria, Softwin SRL București, Managementul clasei de elevi-gestionarea situației de criză
9 – 23 martie 2013 Adeverință, CCD Dolj, Educație prin programele Școală după Școală, A doua șansă, Servicii sociale
octombrie 2012 – ianuarie 2013 Adeverință, Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța, „Abilitare curriculară” și „Dezvoltare Profesională și oportunități de carieră”
28.08.2012 – 28.09.2012 Adeverință, Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă”, Oradea, Centrul de Formare Profesională „Henri Coandă” Craiova, Management European Educațional
11.05.2012 –  12.06.2012 Atestat, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, OSCINT pentru Management Educațional Preuniversitar
20 – 25.02.2012 Adeverință, C.C.D. Dolj, Cursul de perfecționare pentru metodiști
2010 – 2012 Masterat, Universitatea „Spiru Haret” , Facultatea de Psihologie și Pedagogie Brașov, Consiliere educațională, Consilierea copilului și adolescentului, Consilierea copiilor cu dificultăți de învățare
9 septembrie 2010 – 23 octombrie 2010 Atestatul de formare continuă a personalului didactic, Casa Corpului Didactic Mehedinți, Curs „Instruire în societatea cunoașterii”, acreditat C.N.F.P
9 septembrie 2010 – 23 octombrie 2010 Adeverință care înlocuiește Atestatul de formare continuă a personalului didactic, Casa Corpului Didactic Mehedinți, Curs „Inițiere I.T și utilizare A.E.L”
2010 – 2012 Gradul didactic I, Universitatea din Craiova, Prorectoratul Studii Universitare, Perfecționare și Studii Postuniversitare, Dezvoltarea competențelor din domeniul matematic, Psihopedagogie
martie 2009 – iunie 2009 Atestat de formare continua a personalului didactic, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Formarea formatorilor în domeniul calității în educație
1 ianuarie 2009 – 7 iulie 2010 Certificat de absolvire, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Curs de formare continuă – durata de 3 semestre în specialitatea „Interdisciplinaritate între științele naturii”
05.06.2008 – 17.07.2008 Perfecționare/ Certificat de absolvire, CRFPA DOLJ, FORMATOR DE FORMATOR
mai 2008 – februarie 2009 Certificat, Centrul Român de Intervenție Socială și Psihoterapeutică, Metode de diagnostic și intervenție în cazul persoanelor afectate de sindromul autist sau sindromul Down
septembrie 2007 – martie 2008 Certificat de Competențe profesionale, CCD Mehedinți, Management educațional
2006 – 2008 Certificat de acordare al gradului didactic II, Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Gradul didactic în matematică
10 septembrie 2007 – 28 septembrie 2007 Certificat de absolvire, Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova, Curs de formare în „Agresivitatea în școală ” – ore de Educație Medicală Continuă
2006 – 2009 Diplomă de licență, Universitatea „Spiru Haret” , Facultatea de Psihologie Sociologie București, Psihologie, Studii superioare de licență
3 septembrie 2007 – 13 ianuarie 2008 Atestat de formare continuă a personalului didactic, Casa Corpului Didactic Dolj, Program de formare continuă Formare pentru viitor – „Euroteacher I”, Modulul II „Management și comunicare„
28 martie 2004 – 1 aprilie 2004 Certificat, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Fundația Tineri pentru Tineri Young Foundation, Abilitatea de a desfășura ore de educație pentru sănătate în învățământul preuniversitar
martie 2000 – mai 2000 Certificat psihopedagogie specială, atestat în pregătire teoretică și practică în educație specială conform hotărârii Comisiei pentru acordarea atestatului în educație specială ISJ Dolj, Universitatea din București Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Catedra Psihopedagogie specială
21 octombrie 1999 – 5 martie 2000 Adeverință, Casa Corpului Didactic Dolj, Stagiu de pregătire „ Reforma în educație”
1990 – 1992 Certificat de acordare a definitivare în învățământ, Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Definitivat – profesor de matematică
1983 – 1986 Diplomă de absolvire, Universitatea din Timișoara, Facultatea de Științe ale Naturii, Secția matematică – fizică, Matematică-fizică
1978 – 1982 Diplomă de bacalaureat, Liceul Energetic Craiova, Secția Electrotehnică