Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova promovează o educație de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de șansa dezvoltării unei personalități armonioase, autonome și creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educație și ca bun cetățean european, care să se adapteze ușor la cerințele societății moderne în permanentă mișcare și schimbare, prin efortul și implicarea pozitivă a beneficiarilor direcți și a personalului școlii.

Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci și din nevoile educaționale ale comunității, ținând cont de resursele existente.

Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simți competent în a deține și utiliza informația, deschis spre schimbare și spre înțelegerea și respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăți democratice, prin încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice și oferirea de oportunități concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia.

Vom elabora strategii diferențiate menite să faciliteze procesul de învățare pentru toți elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenența etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de șanse egale și promovarea educației incluzive.

Este o unitate de învățământ, înființată în 1960 sub denumirea de Școala nr. 19 Craiova, cu rezultate bune, dorită de populație; cu un colectiv a cărui principală calitate este dorința de foarte bine materializată prin munca dăruită idealurilor de performanta; cu elevii care știu ce vor de la viitor și se pregătesc pentru acest scop; cu simbolul dăruirii profesionale.

În anul 2010 unitatea școlară se redenumește luând numele politicianului și juristului Lascăr Catargiu.

Localul școlii constă dintr-un corp de clădire parter + un nivel. Starea clădirii este bună, în 2013 a beneficiat de un program de reabilitare exterioară și interioară. Terenul care aparține Școlii Gimnaziale “Lascăr Catargiu” Craiova are o suprafață de 4118,78 m², din care 781,84 m este suprafața pe care s-a construit școala (reprezentând parterul). Partea desfășurată (construită) pe verticală, respectiv etajul I  însumează o suprafață de 563,68 m².