Anunț

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, avizare pentru anul școlar 2024-2025.